Norges Bank satte opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Etter endringene vil Danske Banks rente for boliglån ung AKA være på 2,39 prosent og på BSU vil renta være 3,65 prosent, opplyser banken.

– Med dagens justering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedssituasjonen, og vi skal fortsette å være konkurransedyktige. I et stigende rentemarked er det ekstra viktig for unge å ha et godt sparealternativ i BSU nå som det er utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet, sier leder for personmarked Aleksander Dahl i Danske Bank Norge.

Tidligere har også Nordea og DNB satt opp sine boliglånsrenter, begge med 0,5 prosentpoeng.