Nav forbereder seg på flere permitteringer i Trøndelag

foto