NTE går inn i havvind-prosjekt i Nordsjøen

Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE