Søndagens snittpris per kWh er 2,7 øre lavere enn lørdag og 69,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 45,05 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 0,1 øre høyere enn lørdag og 76,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 77,3 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 2,2 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.