Resultatet etter skatt utgjorde i første kvartal 0,26 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den såkalte rentenettoen var 31,7 milliarder kroner, en økning på 795 millioner kroner sammenlignet med fjorårets første kvartal.

Bankenes renteinntekter utgjorde 102,2 milliarder kroner, mens rentekostnadene var på 70,5 milliarder. Fra i fjor har renteinntektene og -kostnadene økt med henholdsvis 39 og 65 prosent. Selv om den prosentvise økningen er høyere for kostnadene enn inntektene, så fortsetter rentenettoen å styrke seg – men kurven er ikke like bratt som før.

Bankenes kredittap på utlån var 2,1 milliarder kroner i første kvartal, en økning på 1,8 milliarder kroner fra samme kvartal i 2023. Til tross for økningen er utlånstapene redusert med 361 millioner fra fjoråret og utgjorde 735 millioner i årets første kvartal.