Mandagens snittpris per kWh er 31,8 øre høyere enn søndag og 43,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 1,99 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 1,12 kroner høyere enn søndag og 1,27 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,71 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,99 kroner, dekkes 1,14 kroner.

Minsteprisen blir på 71,8 øre per kWh mellom klokken 12 og 13.