– Vi tolker det som at regjeringen har fått marsjordre fra Stortinget om å sikre at folk ikke kastes ut av strømstøtteordningen før vinteren når de har rettmessig krav på støtte, sier energipolitisk talsperson Sofie Marhaug i Rødt til E24.

Energi- og miljøkomiteen vedtok torsdag formiddag to forslag til endringer i strømstøtten.

De ber blant annet regjeringen vurdere hvordan husholdninger som får varme fra nærvarmeanlegg, kan omfattes av støtteordningen.

Komiteen vil også ha på det rene hvordan folk som bor fast i en fritidsbolig, og som ikke eier eller disponerer en annen bolig, kan omfattes av ordningen. I utgangspunktet er det ikke lov å bruke fritidsboliger som helårsboliger.

– Hensikten med strømstøtte er å gi alle støtte der de bor. Så er det jo ingen som ønsker å lage smutthull, så jeg ser for meg en søknadsordning der man tar utgangspunkt i dem som var folkeregistrert i en fritidsbolig før strømstøtteloven trådte i kraft, sier Marhaug.