Tirsdagens snittpris per kWh er 2,9 øre høyere enn mandag og 20,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 62,3 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 9,5 øre høyere enn mandag og 4,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 98,9 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 21,05 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.