Åkerblå Group er en bedrift som bistår kunder med operasjoner i havrommet innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester. Selskapet har kontorer og laboratorier i Norge, Storbritannia, Island og Litauen.

– Denne avtalen er svært viktig for DNVs satsning på kunnskapsdrevne løsninger innen akvakultur. Åkerblå Group komplementerer mange av våre tjenester og tilfører DNV betydelig ny ekspertise innen biovitenskap. Vi ser fram til å sammen kunne skape økt verdi for våre kunder innen akvakultur og fornybar energi offshore både i og utenfor Europa, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, i en pressemelding, onsdag formiddag.

Åkerblå Group har i overkant av 300 ansatte i Norge, Storbritannia, Island og Litauen, og inkluderer seks selskaper: Åkerblå, Kystplan, Skandinavisk naturovervåkning, Ocean Ecology, Blár Akur og Rådgivende Biologer. DNV, som opprinnelig het Det norske Veritas, jobber innen sikkerhet, effektivitet og bærekraft innen ulike havbaserte næringer.

– Økende etterspørsel

– Akvakultur er den raskest voksende sektoren innen matproduksjon og vil spille en avgjørende rolle for å møte den økende globale etterspørselen etter proteiner. DNV tilbyr allerede en rekke tjenester til akvakulturnæringen, hovedsakelig innen infrastruktur,  forsyningskjeder, sertifisering av styringssystemer og digitalisering. Ved å kombinere disse aktivitetene med den verdensledende kompetansen som Åkerblå Group besitter innen fiskehelse og biologisk mangfold, skaper vi et kraftsenter innen akvakultur som kan støtte bedrifter på alle nivåer. Vi ser frem til å samarbeide med svært dyktige kolleger fra Åkerblå Group, sier Geir Fuglerud, administrerende direktør, Supply Chain & Product Assurance i DNV i samme pressemelding.

Endring

– Åkerblå Group og DNV er begge lidenskapelig opptatt av bærekraftig vekst innen akvakultur. Med nytt eierskap får Åkerblå Group betydelig støtte for ambisjonene om global vekst. Begge selskaper etterstreber høyeste kvalitet i alt vi gjør og er drevet av kunnskaps- og vitenskapsbaserte fremskritt. Jeg ser frem til den positive endringen vi kan oppnå sammen for våre kunder, våre ansatte og bransjen som helhet, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Kjøpesummen er ikke oppgitt.

Åkerblå Group på Frøya hadde en omsetning på rundt 20 millioner kroner i 2021 (siste oppgitte tall), med et resultat før skatt på 43 000 kroner, i følge kredittinformasjonstjenesten Proff.no.