Tall P4 har hentet inn, viser at Skatteetaten og Brønnøysundregistrene fikk inn 131.294 søknader siden kompensasjonsordningen ble innført.

26.901 av søknadene ble ikke innvilget.

Joachim Dagenborg i Landsforeningen for små og mellomstore bedrifter sier at de minste bedriftene ikke har blitt fanget opp av kompensasjonsordningen.

– Innretningen på disse pakkene har ikke vært gode nok for mange av de minste bedriftene. Det er rett og slett for mange som ikke har kunnet benytte seg av de pakkene som har kommet, sier Dagenborg.