CO2 fra Trondheims største punktutslipp kan bli gjenbrukt

Søppelovn: I dette kammeret brenner restavfall fra hele Midt-Norge, men utslippet gir utslag kun på Trondheims CO2-regnskap. Fra venstre Arne Eidsli, Statkraft, Ask Ibsen Lindal, MDG og Bjørn Hølaas, Statkraft. Foto: Morten Antonsen