Sist oppdatert:

– Vi må klare å skape nye virksomheter og jobber, samtidig som vi løser klimakrisen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han peker på den harde tiden næringslivet har vært gjennom pandemiåret, og håper deres verdiskaping og sysselsetting ikke blir glemt i den grønne omstillingen.

– Hvis vi skal løse klima- og miljøproblemene, må vi se på hele økonomien, ikke bare industrien. Handels- og tjenestenæringen er helt sentral i den store omstillingen vi skal gjennom de neste årene, sier han.

Publisert: Sist oppdatert: