PST: – Trøndersk næringsliv er spesielt utsatt for dette

foto