Det samme gjelder nestleder Rolf Øyvind Thune, melder Tine SA i en pressemelding. Valgene skjer på årsmøtet 6. og 7. april.

Marit Haugen (51) fra Beitstad i Steinkjer kommune, har vært styreleder i meierisamvirket siden 2019. Blir hun gjenvalgt, går hun dermed løs på sin fjerde periode. Rolf Øyvind Thune (48) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble valgt som nesteleder i 2020.

I 2021 endret TINE sine vedtekter, noe som førte til at antall eiere i styret ble redusert fra 10 til 7. Som en følge av dette gikk Anne Berit Løset, fra Fjord, ut av styret, og ble første vararepresentant. Men nå forslår valgkomiteen at Løset komme inn i styret igjen. Videre gir valgkomiteen fornyet tillit til Helga Arne Espeland fra Ullensvang.

Tine eies i samvirke av nesten 9 000 melkebønder over hele landet. Til sammen fikk de nylig utbetalt over 1,4 milliarder kroner etter et sterkt økonomisk år i selskapet. De gode resultatene skyldes blant annet økt aktivitet i dagligvarehandelen på grunn av pandemien, opplyste Tine forleden.

Endelig sammensetning

Dersom valgkomiteen får gjennomslag for sitt forslag, får styret denne sammensetning: Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg for 1 år Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalg for 1 år Helge Arne Espeland, Ullensvang, gjenvalg for 2 år Anne Berit Løset, Fjord, ny, valgt for 2 år Bjørnar Gjerde, Kvam, ikke på valg Asgeir Pollestad, Hå, ikke på valg Solveig Bratteng Rønning, Rana, ikke på valg