Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) sier til Klassekampen at grensen nå er nådd for hvor mange flere gårder som kan legges ned.

– Utviklingen har gått veldig fort, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp).

Siden tusenårsskiftet er tallet på bønder her i landet nesten halvert, fra over 70.000 til litt over 37.000 bønder. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi har hatt en nedgang på 6165 gårdsbruk de siste ti årene. Bønder over hele landet legger ned bortsett fra i Agder, der det har vært en liten vekst.

– Det er en ønsket utvikling at vi skal bli færre og større bruk, sier Bjørn Egil Flø, som er bygdesosiolog i Nibio, til avisen.

Ideen har vært at økt produktivitet og volum i produksjonen skulle føre til økt inntekt for bonden. Men slik har det ikke gått.

– Bøndene har erfart at uansett hvor produktive de blir, blir ikke livene deres bedre. Bonden får mindre betalt for kiloproduktet jo mer effektiv en er, sier Flø.

8. mars la regjeringen frem planen for å stoppe nedleggelsen av norske gårdsbruk. Blant annet vil de ha bondeinntekten på nivå med resten av samfunnet innen 2027.

– Det er viktig å gjøre det mer lønnsomt å produsere mat, sier landbruksministeren.