Det er svakere sammenlignet med Oslo (-0,5 prosent), og Stavanger (+0.2 prosent), men sterkere enn i Bergen (-2,6 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 0,9 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+6,8 prosent), Oslo (+1,6 prosent), men sterkere enn i Bergen (+0,5 prosent).

Det skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Raskere salgstid enn på landsbasis

Det har i november blitt solgt 420 boliger i Trondheim. Det er 3,7 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 5211 boliger, som er 4,9 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 27 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 34 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå 3 590 000 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.

På landsbasis sank boligprisene med 2,2 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,9 prosent.

– De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent og enkelte områder har nå negativ 12 måneders vekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Med høyere rente er det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi gjennom både lavere konsum og lavere boligbygging, sier han.

– Har mindre penger

Leder strategi og analyse i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad, forklarer at prisnedgangen skyldes at forbrukerne har mindre penger å bruke på boligkjøp, samt at boliginteressentene blir mer avventende når usikkerheten rundt økonomi og boligmarked har blitt større.

– Det tar nærmere to måneder fra Norges Bank hever styringsrenten til forbrukere med løpende boliglån med flytende rente ser denne kostnadsøkningen i privatøkonomien. Det betyr at rentehevningen fra etter sommeren først nå reelt sett har slått inn i folks lommebok. På den andre siden skrives det mye om at næringslivet forbereder seg på en periode med lavere vekst, færre investeringer og færre ansettelser. Dette gjør at hver enkelt lønnsmottaker tenker seg om to ganger før de går inn i en budrunde for å kjøpe ny bolig.

Leder strategi og analyse i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad. Foto: Eiendomsmegler 1

Valstad forventer at boligpristallene for desember vil vise en liten tilbakegang, men at prisene i Trondheim og Midt-Norge vil flate ut over nyttår.

- Sammenlignet med andre steder i landet, er boligprisene i Midt-Norge fortsatt lave og gjeldsgraden til forbrukerne her er det samme. Når renta da går opp, er befolkninga i Midt-Norge mer skjermet fordi de har mindre lån. Foreløpig har vi også vært velsinga med lavere strømpriser. Alt dette taler for at vi får en mindre prisnedgang, sier Valstad.