– Sånn jeg tolker vedtaket, så mener landsmøtet at det regjeringen har lagt fram, er helt uakseptabelt. Det kommer vi ikke til å gå i diskusjon om. Så nå venter vi på nytt framlegg fra regjeringen. Da må vi gå i dialog med dem og næringen, sier Heidi Nordby Lunde.

Hun uttalte seg til NTB om grunnrenteskatten før regjeringen mandag kalte inn til pressekonferanse om skatten. Pressekonferansen er tirsdag klokka 8, og der vil regjeringen presentere sitt endelige forslag til hvordan innretningen på skatten skal være.

Lunde er stortingsrepresentant og satt i resolusjonskomiteen som skrev vedtaket Høyre-landsmøtet sluttet seg til.

– Så du åpner for å fortsatt snakke om en grunnrentebeskatning?

– Vi skal alltid være i konstruktiv dialog, sier hun til NTB.

Vil utrede mer

Høyre-landsmøtet vedtok i helgen å avvise regjeringens tidligere forslag til grunnrenteskatt og utrede laksenæringens forslag om en inntektsgradert produksjonsavgift, slik man har på Færøyene, og andre modeller. Vedtaket kom etter at særlig Kyst-Høyre mobiliserte og krevde tydeligere tale fra partiet om grunnrenteskatten.

En rekke delegater var på talerstolen og sablet ned regjeringens høringsforslag. Etter vedtaket satt vitser om «glad laks» løst på landsmøtefesten.

Nestleder Henrik Asheim lovet dessuten i Dagens Næringsliv å reversere skatten dersom det regjeringen har sendt på høring, blir vedtatt på Stortinget, og Høyre vinner valget i 2025.

På spørsmål om hva slags skattemodell Høyre vil ha, mener Asheim landsmøtet har vært tydelig:

– Det vi vil ha, er en produksjonsavgift etter færøysk modell.

– Ikke overskuddsbasert grunnrenteskatt?

– Helt riktig. Og så vet vi jo ikke hva regjeringen kommer med, for det har de ikke lagt fram ennå. Men det er det som landsmøtet helt tydelig har sagt, sier han til NTB.

Tror fortsatt på grunnrenteskatt

Men vedtaket utelukker ikke at Høyre kan gå inn for en overskuddsbasert grunnrenteskatt, mener Nordby Lunde og sentralstyremedlem Hanne Alstrup Velure. Det er kun regjeringens høringsforslag partiet har sagt tydelig nei til, mener de.

– Jeg oppfatter at flertallet i partiet er for en grunnrenteskatt med en annen innretning, sier Velure, som også er Høyres fylkesordførerkandidat for Innlandet.

Hun ble skuffet da Høyres landsmøte i 2019 vedtok å avvise grunnrenteskatt på havbruk. Det skjedde før utvalget den Høyre-ledede regjeringen selv hadde satt ned for å belyse saken, hadde lagt fram sin utredning. Oppdrettsnæringen mobiliserte tidlig og sterkt for å stoppe en mulig grunnrenteskatt.

Velure mener partiet nå har vært gjennom en realitetsorientering om «nødvendigheten av en rettferdig, næringsvennlig og forutsigbar beskatning av fellesskapets ressurser».

Mer næringsvennlig enn avgift

En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil være bedre enn den produksjonsavgiften næringen selv ønsker seg, mener hun.

– Jeg synes det er mye mer næringsvennlig – og det burde bransjen begynne å forstå – at man beskatter det man har i overskudd, sier Velure til NTB.

Velure er aktiv i flere sammenslutninger av distriktskommuner, blant annet Naturressurskommunene, og har lenge vært en ivrig tilhenger av grunnrenteskatt på naturressurser som gir stort overskudd, inkludert kraft og oppdrett. Det trengs for å få til grønn verdiskaping og finansiere velferdsstaten framover, mener hun.

– Vi har levd på olje, gass og vannkraft lenge nå. Det er bare rettferdig at man faktisk betaler for innsatsfaktoren som man bruker, akkurat som alle andre bedrifter må gjøre, sier hun.

Regjeringens opprinnelige forslag til grunnrenteskatt har fått kritikk, blant annet fordi det legges opp til et bunnfradrag som skal skjerme de mindre oppdrettsselskapene. Det åpner for skattetilpasning, hevdes det.

En produksjonsavgift, slik næringen selv ønsker, er også en form for grunnrentebeskatning. Men flertallet i Havbruksskatteutvalget, ledet av professor Karen Helen Ulltveit-Moe, mener en slik avgift er en dårligere løsning fordi den ikke er såkalt nøytral. Det vil si at den kan påvirke selskapenes investeringer. En riktig innrettet grunnrenteskatt har ikke den effekten, mener utvalget.