Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at Mowi har hatt god fortjeneste som følge av økt mengde fisk i anleggene som følge av det ulovlige vannuttaket. 31. august sendte Mowi inn klager på begge gebyrene, skriver IntraFish.

For overtredelsesgebyret på 11 millioner for settefiskanlegget Haukå i Trøndelag skriver selskapet at det «opprettholder at det ikke er grunnlag for å ileggelse av overtredelsesgebyr, og at utmålingen av dette under enhver omstendighet er uriktig».

Det andre gebyret gjelder for høyt vannuttak fra Haukåsvatnet i Kinn kommune i Vestland.