Lørdagens snittpris per kWh er 6,3 øre lavere enn fredag og 66,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 21,09 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 24,3 øre lavere enn fredag og 1,0093 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 47,4 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 18,3 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.