Ved utgangen av juni var 3 809 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Det er 1,6 prosent av arbeidsstyrken i fylket, melder Nav Trøndelag i en pressemelding. Sammenlignet med samme måned i fjor er det nå 167 færre arbeidssøkere, mens antall helt ledige øker med 103 personer.

I to kommuner i Trøndelag er det ikke registrert en eneste arbeidssøker i juni.

Se hele oversikten for Trøndelag lenger ned i saken.

Av de som er registrert som arbeidssøkere hos NAV er 3 142 helt ledige (1,3 prosent) og 667 arbeidssøkere på tiltak (0,3 prosent). I tillegg til bruttoledigheten er 1702 delvis ledige (0,7 prosent), opplyser Nav.

– Vi ser at det fortsatt i en del bransjer er utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og vi oppfordrer arbeidsgiverne til å se på alternative løsninger og kvalifiseringsløp, gjerne i samarbeid med Nav, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Det ble registrert 1 035 nye arbeidssøkere i juni. Mer enn en av fire nye arbeidssøkere (28 prosent) oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben. Ni prosent forteller at de er eller kommer til å bli permittert.

Antall helt ledige har gått ned i ni yrkesgrupper, og størst er nedgangen innenfor akademiske yrker (-29 prosent), jordbruk, skogbruk og fiske (-23 prosent) samt helse, pleie og omsorg (-18 prosent).

Kamp om folk

I juni er det lyst ut 3351 stillinger. Det er en nedgang på 21 prosent fra samme måned i fjor. I snitt er det nå 1,6 arbeidssøkere per ledig stilling i Trøndelag, melder Nav Trøndelag.

- Ledigheten i fylket er fortsatt svært lav, langt lavere enn snittet for landet, som er på to prosent. Det betyr hardere kamp om arbeidskraften som finnes. Vi har nest lavest ledighet i landet, og det er en utfordring for virksomhetene. Samtidig blir en del virksomheter i stor grad påvirket av konjunkturer, inflasjon og kronekurs, slik at produksjonen og behovet for flere medarbeidere bremser opp, sier Aas.

Tallet på ledige jobber har økt innenfor undervisning, helse, pleie og omsorg, industriarbeid og for stillinger som ikke krever eller har oppgitt en bestemt yrkesbakgrunn. I alle andre yrkesgrupper er det færre utlyste stillinger. Langtidsledigheten har gått ned det siste året. Av de helt ledige har 22 prosent, tilsvarende 679 personer, vært helt uten arbeid eller aktivitet i minst 26 uker. For ett år siden var andelen 26 prosent (784 personer). Ved utgangen av juni er 405 personer permitterte, der 188 personer er helt permittert og 217 er delvis permittert.

Ikke registrert ledige

Frøya, Holtålen og Midtre Gauldal er de eneste kommunene i fylket med ledighet på to-tallet. Frøya og Holtålen ligger på ledighetstoppen med henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent helt ledige. Verken Lierne eller Tydal har registrert ledighet i juni. Andre kommuner med svært lav ledighet er Røros og Selbu.

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt3 1421,31033
Trondheim1 4251,219516
Steinkjer1521,3-21-12
Namsos - Nåavmesjenjaelmie791,0-1-1
Frøya762,643130
Osen41,0-2-33
Oppdal521,42273
Rennebu110,9338
Røros190,6-3-14
Holtålen242,515167
Midtre Gauldal642,0814
Melhus1281,454
Skaun531,2818
Malvik1011,333
Selbu130,6-3-19
Tydal*0,0**
Meråker100,9-15-60
Stjørdal970,8-24-20
Frosta171,3431
Levanger1361,3-6-4
Verdal1131,5-24-18
Snåase - Snåsa80,8-4-33
Lierne*0,0**
Raarvihke - Røyrvik41,8**
Namsskogan51,3**
Grong171,5-2-11
Høylandet60,9120
Overhalla191,0536
Flatanger50,900
Leka*0,7**
Inderøy290,827
Indre Fosen621,3-72-54
Heim441,51133
Hitra401,4721
Ørland761,5-14-16
Åfjord211,0317
Orkland1221,3-19-13
Nærøysund971,9-19-16
Rindal111,1222