Fagutdannede fikk seg jobb like lett i koronaåret

foto