Fagutdannede fikk seg jobb like lett i koronaåret

Koronapandemien førte til at mange restauranter og serveringssteder måtte stenge dørene i 2020. Dette førte til at den største nedgangen i antall sysselsatte var fagutdannede som tok restaurant- og matfag og overnattings- og serveringsvirksomhet. Foto Stian Lysberg Solum / NTB