Godzimirski, som er ekspert på energiressursers rolle i russisk strategi, sier til Klassekampen at Russland kan bruke Europas avhengighet av russisk gass som pressmiddel etter de vestlige sanksjonene som er innført.

– Kontrollen over energi er en viktig del av den strategiske tenkningen fra Russlands side. I sommer vil det bli nødvendig å fylle opp gasslagrene for å møte neste vinter. Det vet strategene i Kreml, sier Godzimirski.

Russland er den største gasseksportøren til Europa med en andel på rundt 30 prosent. Deretter følger Norge med 23 prosent. Dersom Russland kutter leveransen, blir norsk gass viktigere – og et attraktivt mål for cyberangrep, mener forskeren.

– Norge må regne med at det kommer cyberangrep mot olje- og gass infrastruktur, sier Godzimirski. Han sier det er dokumentert at cyberangrep er ett av flere verktøy russiske myndigheter bruker for å fremme sine interesser i energispørsmål når diplomatiet svikter.

Militære trusler og sabotasje er også en del av arsenalet, men Godzimirski tror foreløpig det er lite sannsynlig med fysiske aksjoner mot norske anlegg.