Regjeringen sender flere forslag til endring av gjeldsordningsloven ut på høring. Loven er et av de viktigste virkemidlene for å hjelpe folk ut av alvorlige gjeldsproblemer.

En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden sin i en avgrenset periode, mot å få slettet resten av gjelden. Denne prosessen vil regjeringen gjøre mer effektiv.

Blant annet vil de gjøre det enklere å endre gjeldsordningen mens den løper, samt at skyldnere ikke lenger skal måtte oppsøke Nav før det søkes om gjeldsordning. I tillegg foreslås det en ny ungdomssats for å lette gjennomføringen av gjeldsordning for barnefamilier.

– Å slite med økonomien kan få store konsekvenser. I verste fall må familier gå fra hus og hjem, samliv går i oppløsning og barn vokser opp i utrygghet. Personer med alvorlige gjeldsproblemer kan søke om gjeldsordning, men ofte kan det ta lang tid å få på plass en gjeldsordning. Det vil vi nå endre på, sier forbrukerminister Olaug Bollestad (KrF).