I september eksporterte Norge varer for 129,5 milliarder kroner, en økning på 11,9 prosent fra forrige måneds eksportrekord, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge SSB har internasjonale forhold ført til høye priser på viktige eksportvarer som olje, naturgass og aluminium. Samtidig har eksporten av fisk aldri vært høyere, med en verdi på 11,5 milliarder kroner i september.

Råoljeeksporten mer enn doblet seg fra september i fjor og endte på 30,4 milliarder kroner. Verdien av naturgasseksporten endte på hele 48,7 milliarder kroner i september, en nær sjudobling fra september i fjor.

Dermed tjente Norge nesten 79 milliarder kroner på olje og gass forrige måned.

Vareimporten økte med 10 prosent til 75,8 milliarder kroner i september. Dette er den nest høyeste importverdien som er målt i en enkeltmåned.

Handelsoverskuddet endte dermed på 53,7 milliarder kroner, det høyeste som er målt noensinne.