Ida Wolden Bache var visesentralbanksjef før hun tok over etter Øystein Olsens som sentralbanksjef i Norges Bank tidligere i år. Nå har jakten på Wolden Baches etterfølger startet.

Finansdepartementet opplyser torsdag at det har kommet inn seks søknader på stillingen. På søkerlisten står blant annet to direktører i Norges Bank, Torbjørn Hægeland (direktør for finansiell stabilitet) og Ole Christian Bech-Moen (direktør pengepolitikk).

I tillegg har følgende fire søkt på stillingen:

* Daniel Mahzonni, business controller og prosjektleder.

* Pankaj Sharma, CISO

* Pål Longva, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet

* Ole Bjørn Røste, førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Finansdepartementet opplyser at de tar sikte på utnevnelse før sommeren. Visesentralbanksjefen utnevnes på åremål for en periode på seks år.