Staten gir ikke særskilt støtte til Norwegian eller til nytt flyselskap

foto