Regjeringen kjøpte Meraker Brug i Trøndelag i 2022. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpnet sak om kjøpet og skal konkludere i starten av mai, skriver Dagens Næringsliv.

Komiteen har nå bedt Landbruksdepartementet om nye opplysninger.

Lukket budrunde

Blant annet ber de departementet vurdere å helt eller delvis oppheve tausheten rundt Paretos verdivurdering av Meraker Brug. Pareto var Landbruksdepartementets finansielle rådgiver, og det er tidligere blitt kjent at de vurderte verdien av aksjene i Meraker Brug til opp mot 2,4 milliarder kroner.

Komiteen vil blant annet også ha svar på om daværende landbruksminister Sandra Borch (Sp) gjorde noe for å begrense kostnadene for staten, og om departementet forsøkte å få til en mer transparent budrunde.

Budrunden rundt eiendommen var nemlig lukket. Budgiverne fikk ikke vite hvilke andre bud som lå inne, hvor mange budgivere som var med, eller hvem som bød.

– Triksing med reglene for bruk av oljepenger

Kjøpet ble finansiert utenom den vanlige budsjettbehandlingen. Et vilkår for å kunne gjøre dette er at investeringen gir like god avkastning som å ha pengene i oljefondet.

– Jo, mer vi i Høyre har gått inn i dette, jo mer klart blir det for oss at dette er triksing med reglene for bruk av oljepenger, sier Høyres Peter Frølich.

Han er leder av kontrollkomiteen, men understreker at han uttaler seg om Høyres syn på saken.

Forsvarer kjøpet

Skal unntaksreglene være fulgt, må Meraker Bruk gi en årlig avkastning på rundt 100 millioner kroner hvert år, mener Frølich. Meraker Brug har i snitt hatt 4 millioner kroner i årlig overskudd siden 1998. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har imidlertid sagt at en slik investering må ses over tid.

Vedum og landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har forsvart kjøpet i en høring i komiteen 21. mars.

– Jeg står på at kjøpet er gjort etter en skikkelig prosess, sier Pollestad til DN.

De understreket under høringen at det var en politisk prioritering for regjeringen å sørge for at eiendommen havnet på statens hender. Blant annet understreket de at det er viktig å sørge for tilgjengelighet og fri tilgang.

Vedum viste til at en ekstern rådgiver som Finansdepartementet hadde hyret inn, mente at eiendommen kunne være verdt opp mot 2,8 milliarder kroner.