– Det viktigste for oss i dette oppgjøret var økt grunnlønn. Det har vi klart å oppnå med et høyt kronebeløp som gagner alle, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, sier vekterne får 13,50 kroner i generelt tillegg. Utover dette er partene enige om 2 kroner som kommer på toppen av resultatet i mellomårsoppgjøret i 2025. Det er også funnet løsninger for å motvirke korte turnusvakter.

– Ingen av oss har kontroll på fremtidig prisvekst, men alt tilsier at medlemmer og ansatte gjennom dette oppgjøret får en lønnsvekst som er høyere en prisveksten, sier Larsen.

– Vi er glade for å ha kommet i mål med et krevende oppgjør, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, i NHO Service og Handel.

Partene har i år prioritert rekruttering til bransjen og verdsetting av kompetanse, ifølge Kaltenborn.

Tariffavtalen omfatter 8685 årsverk i NHO Service og Handels medlemsbedrifter.