Landbruksstøtten fordeles skjevere enn noen gang – småbønder står igjen som taperne

foto