Seks av ti bilkunder i Trøndelag valgte elbil

foto