Kjøper Voll Studentby: - Skal sørge for å bevare dagens gode studentmiljø

foto