Analyse: Rekordsterke tall for nyboligsalget i Midt-Norge i oktober

Illustrasjonen er fra det nye boligprosjektet Basseløkka i Trondheim. Foto: Fredensborg Bolig