Ivar Koteng: – Det er mange som vil kjøpe, så det er dyrt

foto