– Det er ikke overraskende at det er oppdrettsintensiteten som er den viktigste faktoren, men resultatene bekrefter det vi tidligere har sett i mindre skala, sier Ola Diserud, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Forskere har fanget og sett på skjell fra nær en halv million laks for å finne om fisken er villaks eller en rømt oppdrettslaks. Samtidig har de undersøkt mer en 50.000 villaks for å finne ut om de har gener fra oppdrettslaks.

– Ved å kombinere disse to datasettene har vi modellert hvordan ulike faktorer i elv og hav påvirker graden av innkrysning, forklarer Diserud.

Forskerne bak studien kommer fra Rådgivende biologer, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetet i Bergen, LUKE (Finland), Ferskvannsbiologen, Naturtjenester i Nord, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).