Har sendt ut varsel om permittering til 600 ansatte