Har sendt ut varsel om permittering til 600 ansatte

foto
Råstoffmangelen hos Salmar, gjør at Frøya er blant kommunene med høyest antall permitteringsvarsler. Foto: Morten Antonsen