Norge er nå det 48. verste landet i verden for finansielt hemmelighold, ifølge Financial Secrecy Index (FSI). Norge er også verst av de nordiske landene, og får en hemmeligholdscore på 53,3 poeng av 100, skriver E24.

Indeksen kartlegger i hvor stor grad land legger til rette for finansielt hemmelighold, og blir gitt ut annethvert år. Ifølge utgiver Tax Justice Network er dette verdens mest omfattende undersøkelse av finansiell åpenhet.

– Både vi og omverdenen har en forventning om at Norge er en liten, stabil og demokratisk økonomi, hvor ting er på stell. Så det er en stor kontrast når det da viser seg at vi ikke bare mangler vesentlige registre, men også ligger langt bak land vi liker å sammenligne oss med, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

Norges versting-hopp skyldes i hovedsak at et register over reelle eiere av selskaper enda ikke er på plass, ifølge Jacobsen.