En analyse fra revisjons- og rådgivningsselskapet BDO viser at bygg- og anleggsbransjen i Trøndelag har greid seg bedre gjennom koronakrisen enn bygg- og anleggsbedrifter i resten av landet.

Ble bråstopp

I Norge som helhet viser analysen at bransjen etter flere år med sterk vekst, fikk tilnærmet bråstopp i 2020. Den samlede veksten i bransjen falt fra 8,2 prosent i 2019, til 0,8 prosent i fjor. I gjennomsnitt for de ti siste årene har omsetningen i bygg- og anleggsbransjen vokst med seks prosent. Ifølge BDO var årsaken til bråstoppen i fjor smittevern, sykdom og vanskeligheter med å få bygg- og anleggsarbeidere inn i landet. I tillegg ble flere byggeprosjekter utsatt, både innen boligbygging og næring.

– Vanskelig å ta igjen

Thomas Lidsheim i BDO peker på at det særlig var vanskelig i andre kvartal i 2020, det vil si månedene april, mai og juni.

– Den tapte inntekten for mange i dette kvartalet ble vanskelig å ta igjen. Derfor endte året som helhet med nullvekst, og det må sies å være bra med koronapandemien i bakspeilet, sier Lidsheim, som er partner og bransjeansvarlig i BDO for bygg og anlegg.

Regnskapene fra 3500 bedrifter i bygg og anlegg ligger til grunn for analysen.

Bedre i Trøndelag

Tallene fra BDO viser at veksten i bygg- og anleggsbedrifter i Trøndelag falt mindre enn landet som helhet. I Trøndelag fikk bransjen en omsetningsnedgang fra 7,4 prosent i 2019, til 2,4 prosent i 2020. BDO antyder at årsaken kan være at bygg- og anlegg i Trøndelag har større ordrereserve enn bedrifter i resten av landet.

Men tjener mer

Selv om bransjen i Norge som helhet hadde bråstopp i 2020, tjener den mer penger enn tidligere. Analysen viser driftsmarginen har økt fra 4,2 prosent i 2019, til 4,9 prosent i 2020.

I Trøndelag er fremgangen så vidt noe større enn landsgjennomsnittet i bransjen. I 2019 var driftsmarginen for bygg- og anleggsbedrifter i Trøndelag 4,2 prosent, det vil si likt med landsgjennomsnittet, men marginen i Trøndelag i 2020 ble 5,1 prosent.