Kort tid etter klokka 12 ventes det at medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kommer ut fra sitt avsluttende møte i saken og legger fram sine innstillinger i saken.

Komiteens saksordfører Grunde Almeland (V) har ledet an granskningen av saker knyttet til fem vidt forskjellige norske politikere.

Størst spenning er det knyttet til sakene til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). I begge deres tilfeller har ektemennene handlet aksjer mens politikerne har hatt tunge politiske verv, noe som har ført til at de ble inhabile.

Ventes sterk kritikk til Solberg

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan gi flere forskjellige typer kritikk.

«Sterkt kritikkverdig», den nest sterkeste formen, er ifølge flere mediers opplysninger den sterkeste kritikken som ligger an til å tas i bruk. Ifølge TV 2 og VG ligger Solberg an til å få denne formen for kritikk.

Dagens Næringsliv og Aftenposten skriver på sin side at tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ligger an til å slippe uten kritikk, ettersom de tok konsekvensen av sine habilitetssaker umiddelbart og gikk av.

Ga styreverv til nære venner

Den første habilitetssaken sprakk i juni i fjor. Da gikk daværende kunnskapsminister Tonje Brenna ut og opplyste at hun hadde brutt habilitetsreglene, blant annet ved å gi et styreverv til en nær venn.

Kort tid etterpå gikk daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) av. Også hun hadde gitt viktige verv til venner.

I juli innrømmet daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) brudd på habilitetsreglene gjennom et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen. Også han gikk av.

Aksjesaker

Deretter var det daværende utenriksminister Anniken Huitfeldts tur i slutten av august. Hun innrømmet inhabilitet som følge av aksjehandler ektemannen hadde gjort, og ble senere byttet ut som statsråd.

Den siste saken handler om Høyre-leder Erna Solberg som i flere år var statsminister mens ektemannen drev omfattende aksjehandel i en rekke selskaper som hun var inhabil overfor. Saken sprakk like før kommunevalget i september, men vokste etter hvert i omfang.