Søndagens snittpris per kWh er 4,6 øre høyere enn lørdag og 11,09 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 68,5 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 20 og 21. Den er 1,2 øre høyere enn lørdag og 44,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,067 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 59,1 øre per kWh mellom klokken 10 og 11 på formiddagen.