– Om man sammenligner tallene tilbake i tid, må man gå helt tilbake til 2019 for å finne lavere tall i total vareliteromsetning, sier Lena Weitzenbürger Harr i SSB.

Nedgangen har vært størst for brennevin, som gikk fra 13 millioner vareliter til 12,5 millioner. Det tilsvarer en nedgang på 5,6 prosent.

Salget av vin og øl endte også med en nedgang på henholdsvis 1,9 og 3 prosent. Det var kun varelitersalg på rusbrus som steg i fjor. Det endte med en økning på 2,8 prosent.

Nedgang på slutten av året

Årets siste kvartal endte også med en nedgang i alkoholsalget. Da ble det omsatt 7,7 millioner ren alkoholliter.

Det er en nedgang på 2 prosent fra samme periode i 2022, da det ble omsatt 7,9 millioner ren alkoholliter.

Tallene inkluderer ikke egen hjemmeproduksjon, privat grensehandel eller turistimport.

Bekymret

Organisasjonen Av-og-til, som jobber for sunt alkoholvett, mener likevel at tallene er bekymringsverdige.

– Det er bra at omsetningen går ned, men disse tallene viser at alkoholomsetningen fremdeles ligger langt over før-pandeminivå, sier generalsekretær Ragnhild Kaski.

Omsetningen av alkohol i Norge steg under pandemien som følge av stengte grenser.

– Nå er vi bekymret for at de økte omsetningstallene kan bety økt konsum, altså at vi drikker mer alkohol nå enn før 2020, sier hun.

Det ble drukket i gjennomsnitt 354 millioner liter alkohol i Norge mellom 2015 og 2019, mens det mellom 2020 og 2023 ble drukket mellom 392–439 millioner liter, ifølge organisasjonen.