Hovedoppgaven i kontrakten er nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesveier i hele Trøndelag fylkeskommune. Fylkesveinettet består av 6000 kilometer vei og 65 000 trafikkskilt. Prosjektet omfatter levering, oppsetting og nedtaking av rundt 10 000 skilt, melder Peab i en pressemelding.

Peab Anlegg har en pågående kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for perioden 2020-2023, og hadde en tilsvarende kontrakt i 2018-2019, da med Statens vegvesen som byggherre.

– Vi er meget fornøyde med å kunne signere kontakt med Peab, og ser frem til å kunne fortsette det gode samarbeidet, sier Nikolai Høilo, ansvarlig for kontrakten hos Trøndelag fylkeskommune, i samme pressemelding.

Millionkontrakt

– Vi er utrolig glade for å få fornyet tillit fra Trøndelag fylkeskommune. Skiltarbeid har blitt mer et eget fag, og med denne kontrakten kan vi fortsette å videreutvikle skiltavdelingen og våre medarbeidere, sier Torbjørn Juliussen, leder for Peab Anleggs skiltavdeling.

– Trøndelag fylkeskommune er et stort geografisk område. Skiltmontørene kan ha opptil 20 oppstillinger langs veinettet per dag, som betyr 20 ulike anleggsområder. Nøyaktig planlegging av arbeidet er helt essensielt. Våre folk er også svært opptatt av god og tydelig arbeidsvarsling når de jobber ute på veiene. Det handler både om deres egen sikkerhet, og ikke minst trafikantenes, sier Juliussen.

Kontrakten er verdt rundt 33 millioner kroner, opplyser Peab.