* Den midlertidige arbeidsgiveravgiften for høye inntekter vil bli fjernet fra 1. januar 2025.

* Forsvaret 7 milliarder kroner. Av dette går 2 milliarder kroner til å øke den operative evnen, 5 milliarder kroner går til arbeidet med langtidsplanen.

* Ukraina 7 milliarder kroner. Av dette går 6 milliarder til militær støtte, 1 milliard til den sivile delen av Nansenprogrammet.

* Gaza-bistand økes fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner.

* Regjeringen vil bruke 640 millioner kroner mer på drift og vedlikehold av riksveier.

* Domstolsreformen: Fem tingretter blir gjenopprettet, ifølge Aftenposten og NRK. Regjeringen vil også foreslå å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.

* 166 millioner kroner skal gå til å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen, ifølge NRK.

* Politiet får 635 millioner kroner til pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholde bemanning. I tillegg settes det av 200–300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet, skriver Aftenposten.

* Skolebøker 300 millioner kroner for innkjøp av 1 million bøker.

* 100 millioner kroner til bevaring av gamle kirkebygg. Pengene kommer ifølge avisa Vårt Land fra det nylig opprettede Kirkebevaringsfondet.

* 180 millioner til Heimevernet. 150 går til økt aktivitet, mens 30 går til klær og utstyr – NRK

* Tolletaten skal få 118 millioner kroner for å stanse innførsel av narkotika. I tillegg 60 millioner kroner ekstra til drift, ifølge VG.

* Svalbard: 125 millioner kroner for å dekke opp økte strømutgifter. I tillegg 42 millioner kroner til investering i energiforsyningen.

* Privatskolene kompenseres med 484 millioner kroner. Dette er en reversering av kutt som kom i budsjettet i fjor i forbindelse med vedtaket om en ny finansieringsmodell for friskoler, skriver Altinget. Endringen rammet kombinerte barne- og ungdomsskoler.

* Handlingsplan for å øke deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet. I tillegg settes det av 1,9 milliarder kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, noe som er 180 millioner kroner mer enn i fjor, skriver Altinget.

* Kommunenes frie inntekter økes med 6,4 milliarder

* 2 milliarder kroner til helsetjenestene, blant annet for å få ned ventetiden på helsehjelp. Helse nord får 250 millioner kroner av potten. Av dette går 90 millioner kroner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd, mens Finnmarkssykehuset får 15 millioner for å styrke Klinikk Alta. Akuttilbudet i Narvik og Lofoten skal opprettholdes, og de får henholdsvis 80 millioner og 65 millioner kroner til dette.

* Roseslottet i Oslo får 3 millioner kroner til å ta utstillingen ut på turné i hele landet i forbindelse med 80-årsjubileet for frigjøringen av Norge.

* Pilotutdanningen i Bardufoss 7,5 millioner kroner, ifølge UiT.

* Digitalt dødsbo 5,5 millioner kroner, ifølge VG.

* Det Norske Teatret får 9 millioner kroner.

* Dyrsku'n i Telemark 3 millioner kroner. Pengene skal gå til satsing på mat og tradisjoner.

* Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til nitrogenrensing i Oslofjorden. Fra før er det bevilget 32 millioner kroner, og det blir dermed 52 millioner kroner totalt.