Søndagens snittpris per kWh er 0,8 øre høyere enn lørdag og 17,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 66,1 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 3,1 øre høyere enn lørdag og 27,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,037 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 40,3 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.