Søndagens snittpris per kWh er 4,8 øre høyere enn lørdag og 2,032 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen søndag på 3,072 kroner per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 29,4 øre høyere enn lørdag og 2,48 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 4,045 kroner.

Minsteprisen blir på 2,15 kroner per kWh mellom klokken 7 og 8 på morgenen.