Mandagens snittpris per kWh er 24,3 øre høyere enn søndag og 33,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 83,2 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 35,6 øre høyere enn søndag og 46,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,25 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 83,2 øre, dekkes 11,9 øre.

Minsteprisen blir på 35,6 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.