Siden forbudet mot pelsdyravl ble innført fra mars i 2022, har nå i alt 272 søknader blitt registrert. Av dem er 10 endelig avgjort og 35 gitt avslag, skriver Nationen.

Så langt er 1,3 milliarder kroner betalt ut. Det er ikke kartlagt hvor stort det totale kravet om erstatning som det er søkt om.

– De aller fleste har fått utbetalt en betydelig kompensasjon i form av forskudd, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik for landbruks- og naturskadeerstatning i Landbruksdirektoratet.

Direktoratet er i gang med tredje runde av vurderinger. De som søker om erstatning kan få erstatning baser på takst eller bruksverdi. Det som faller best ut for den enkelte er det som foreslås fra staten.

Fristen for å søke erstatning gikk ut 1. oktober i fjor.

Det var under regjeringshandlingene på Jeløya våren 2018 at Venstre fikk gjennom at pelsdyroppdrett skulle bli ulovlig i Noreg.