Torsdagens snittpris per kWh er 16,9 øre lavere enn onsdag og 27,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 81,6 øre per kWh er mellom klokken 6 og 7 på morgenen. Den er 50,7 øre lavere enn onsdag og 35,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,23 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 81,6 øre, dekkes 7,8 øre.

Minsteprisen blir på 63,1 øre per kWh mellom klokken 20 og 21.