Entreprenørfirma tvangsoppløst – utførte arbeid hos Coop to dager senere