I november alene ble det eksportert sjømat for 16,7 milliarder kroner, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 2,4 milliarder kroner.

– Allerede 13. november passerte sjømateksporten verdien for rekordåret 2022, som var på 151,4 milliarder kroner. I år kommer verdien til å ende på over 170 milliarder kroner, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Hittil i år har verdiøkningen på eksporten av norsk sjømat vært på 15 prosent målt mot fjoråret.

Svak krone gir gylne tider

Pengene renner inn for de som selger sjømat til utlandet. Mye av grunnen til de gode tidene er en sterk euro og en svak krone.

– Eksportverdien hittil i år er omtrent 20 milliarder kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Nesten to tredjedeler av denne verdiveksten kan tilskrives en svakere norsk krone. Euroen, som er vår viktigste handelsvaluta, har blant annet styrket seg 14 prosent mot den norske kronen det siste året, forklarer Chramer.

Selv om det er rekordtider for sjømatnæringen, ble ikke november den beste enkeltstående måneden gjennom tidene. Oktober innehar fortsatt den tronen takket være en eksport på 18,4 milliarder kroner.

Kraftig prisstigning på laks

Den norske laksen er fortsatt populær og står for godt over halvparten av den norske eksporten. I november ble det eksportert 128.324 tonn laks til en verdi av 11,7 milliarder kroner.

Tallene viser en verdiøkning på 18 prosent mot november i fjor, til tross for at veksten i volumet ikke var på mer enn 3 prosent.

– Prisøkning samtidig med volumvekst viser at det fortsatt er en vekst i etterspørselen etter laks, sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Stor nedgang for fersk torsk

For fersk torsk ble det en dårlig måned. Verdien falt med 20 prosent i forhold til i fjor.

Årsaken til den brå nedgangen skyldes over en halvering i eksporten av fersk filet, ifølge Norges sjømatråd.

I november ble det eksportert 156 tonn, en nedgang på 55 prosent.