Vil rive 11 boliger for å bygge butikk og over 100 leiligheter